Мінкультури розпочинає прийом пропозицій щодо поповнення фондів публічних бібліотек

Міністерство культури України розпочинає прийом пропозицій від суб'єктів видавничої справи щодо відбору україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек, – інформує офіційний сайт відомства. 

До розгляду приймаються пропозиції щодо відбору книг (зокрема, і для дітей та юнацтва), виданих протягом 2015-2017 років, які за цільовим призначенням належать до науково-популярних, довідкових, літературно-художніх чи громадсько-політичних.

Пропозиції приймаються від суб’єктів видавничої справи, внесених до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.

Видавцеві належить подати:
- лист-подання на ім’я Міністра культури України, підписаний повноважним представником;
- перелік україномовних книг, що пропонуються для поповнення фондів публічних бібліотек;
- розрахунок ціни пропозиції (ціна повинна включати вартість україномовних книг та вартість витрат на доставку україномовних книг до обласних центрів, засвідчений підписом повноважного представника та печаткою видавця;
- по одному примірнику кожної україномовної книги, яка пропонується для відбору.

Крім цього, надаються завірені в установленому порядку копії:
- документів, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на твори, запропоновані для відбору;
- свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції;
- статуту видавця – юридичної особи;
- документів, що підтверджують повноваження представника видавця.

Пропозиції подаються видавцями особисто або надсилаються поштою з 26 липня по 15 серпня (включно) 2017 року. Деталі – за посиланням: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245257538&cat_id=244913751

Додаткова інформація