Положення про обласні премії в галузі культури

Положення про обласну премію імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі

1. Обласна премія імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі присуджується професійним художникам і мистецтвознавцям один раз на рік за створення визначних творів у жанрах і видах:

1.1. Живопис:
а) кращий традиційний реалістичний твір (за високохудожні твори, які включають серйозні творчі пошуки у вирішенні композиційних, кольорових концепцій);
б) кращий новаторський твір;

1.2. Графіка:
а) "станкова графіка" (офорт, літографія, ліногравюра, дереворит, монотипія, пастельна та акварельна техніки);
б) "прикладна графіка" (книжкова ілюстрація, серія екслібрисів та плакатів ручного виконання);

1.3. Скульптура;

1.4. Декоративно-прикладне мистецтво;

1.5. Монументальне мистецтво (нероздільно пов’язане з архітектурним середовищем –розпис, інтер’єр, екстер’єр, меморіальні скульптурні композиції, садово-паркова пластика, живописні мозаїчні панно, вітражі, графіто);

1.6. Мистецтвознавча праця (за високопрофесійні мистецтвознавчі статті, монографії, каталоги, що мають науково-дослідницький, новаторський, історико-пошуковий характер, мають чітко визначений професійний підхід до обраної теми з поглибленим мистецтвознавчим аналізом, не обмежуючись популяризаційно-журналістською трактовкою).

2. На здобуття премії імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі висуваються твори живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва, створені протягом останнього року; скульптурні та монументальні твори (проекти, макети, фотографії яких обов’язково представлені на виставці) – протягом останніх трьох років; мистецтвознавчі роботи – протягом останніх двох років, що стали відомі громадськості не пізніше, як за два місяці до дати присудження премії – 20 грудня кожного року).

Одноразове висунення одного й того ж твору на премію імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі та інші премії не допускається.

3. Висунення кандидатур в галузі образотворчого мистецтва можуть здійснювати громадські організації або державні установи культурно-мистецького спрямування, в колективах яких нараховується не менше трьох осіб з вищою фаховою освітою (художня педагогічна, мистецтвознавча), а саме: Закарпатська організація Національної спілки художників України, Об’єднання професійних художників Закарпаття, Закарпатський обласний художній музей імені Й.Бокшая, Закарпатський художній інститут, коледж мистецтв ім.Й.Бокшая, школи мистецтв та інші спілки.

В галузі декоративно-прикладного мистецтва: Закарпатська організація Національної спілки художників України, Об’єднання професійних художників Закарпаття, Закарпатський обласний художній музей імені Й.Бокшая, Закарпатський художній інститут, коледж мистецтв ім.Й.Бокшая, Закарпатський музей народної архітектури та побуту, обласний осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва України, школи мистецтв.

В жанрі монументального мистецтва – обов’язкове рішення обласної художньої ради.

Твори живопису, декоративно-прикладного мистецтва висуваються шляхом об’єктивної та аргументованої їх оцінки творчими організаціями, мистецькими колективами, громадськими об’єднаннями та іншими громадськими закладами на обласних виставках, що проводяться до 1 листопада поточного року.

Твори графіки висуваються з обласної виставки "Графічне Закарпаття" та обласної осінньої виставки.

4. Заявки-подання, фотографії творів, протокол розширеного засідання колегії, зборів, установ, організацій, підприємств, художніх рад, правлінь творчих спілок тощо, мистецтвознавчі роботи та характеристики-рецензії на них приймаються секретарем обласного комітету з присудження премій в галузі літератури і мистецтва до 1 листопада поточного року за адресою: управління культури облдержадміністрації (м.Ужгород, пл.Народна,4). У поданні зазначається: назва творів, термін їх виконання; прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів); мотиви висунення творів на здобуття премії.

Якщо робота, висунута на здобуття премії, виконана колективом авторів, то в поданих документах має бути зазначено конкретний внесок кожного автора і керівника колективної роботи. У разі, коли керівник не виділяється, це повинно бути спеціально обумовлено.

5. Пропозиції про відібрані твори кандидатів на здобуття обласної премії імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі відбіркова конкурсна комісія подає обласному комітету з присудження обласних премій до 20 листопада поточного року.

6. Обласний комітет з присудження премій у галузі літератури і мистецтва розглядає пропозиції відбіркової конкурсної комісії та, після всебічного обговорення і за наявності не менше 2/3 його складу, більшістю голосів шляхом таємного голосування приймає рішення про присудження премії імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі.

7. Особам, яким присуджена премія, присвоюється звання "Лауреат обласної премії імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі" із врученням диплому та грошової премії в розмірі 8000,00 гривень; колективу авторів – 12000,00 гривень – кожному порівну.

8. Підсумки конкурсу висвітлюються в пресі, по радіо і телебаченню.

 

Положення про обласну премію імені Федора Потушняка

1. Обласна премія імені Федора Потушняка – відомого письменника, вченого, громадсько-культурного діяча, присуджується професійним літераторам, які проживають на території Закарпатської області, один раз на рік за кращі твори у жанрах: проза, поезія, драматургія, література для дітей, літературна критика і літературознавство за роман, повість, збірку творів, поему, п’єсу, які відображають загальнолюдські духовні цінності, багатогранність буття українського народу, процеси формування і розбудови держави, своєрідність етнокультурних, соціальних, політичних процесів на Закарпатті; літературно-критичні праці, науково-проблемні видання з літературознавства, ґрунтовні видання про творчість окремих письменників області.

2. На здобуття обласної літературної премії імені Федора Потушняка можуть висуватись твори, які вийшли друком протягом останніх двох років і стали відомими громадськості. Літературні твори, відзначені іншими преміями, книги вибраних творів, а також ті, що обговорювалися конкурсною відбірковою комісією та обласним комітетом з присудження премій у попередні роки до уваги не беруться.

3. Висунення творів на здобуття літературної премії імені Федора Потушняка можуть здійснювати: рада Закарпатської організації Національної спілки письменників України, правління обласної організації Національної спілки театральних діячів України (у жанрі драматургії), органи культури, бібліотечні, мистецькі установи, гуманітарні кафедри вищих навчальних закладів, громадсько-культурні організації, товариства, видавництва і редакції літературно-мистецьких журналів області шляхом об’єктивного вивчення і публічної оцінки творів.

4. Документи щодо висування творів на здобуття літературної премії імені Федора Потушняка приймаються головою відбіркової комісії та секретарем комітету з присудження обласних премій у галузі літератури і мистецтва до 20 жовтня поточного року за адресою: управління культури облдержадміністрації (м.Ужгород, пл.Народна,4).

Перелік необхідних документів:
1) Подання (зазначається: назва твору; рік видання; прізвище, ім’я, по-батькові автора; мотиви висунення твору на здобуття премії);
2) Пропоновані твори (у 3 примірниках);
3) Ксерокопії рецензій і відгуків на видання;
4) Творча характеристика на автора-претендента;
5) Протокол засідання установи чи організації, яка висуває кандидатуру.

Документи подаються у 2-х примірниках.

5. Пропозиції про відібрані твори на здобуття обласної літературної премії імені Федора Потушняка відбіркова конкурсна комісія подає обласному комітету з присудження обласних премій у галузі літератури і мистецтва до 20 листопада поточного року.

Одна особа може висуватися на здобуття премії в усіх названих жанрах, але за календарний рік може отримувати премію тільки в одній номінації.

Одна особа може висуватися на здобуття премії в жанрі, за який отримала названу премію тільки через п’ять років.

6. Обласний комітет з присудження премій у галузі літератури і мистецтва розглядає пропозиції відбіркової конкурсної комісії і після всебічного обговорення та за наявності не менше 2/3 його складу більшістю голосів шляхом таємного голосування приймає рішення про присудження літературної премії імені Федора Потушняка.

7. Письменникам, яким присуджена премія, присвоюється звання "Лауреат літературної премії імені Федора Потушняка" із врученням диплома та грошової премії в розмірі 8000 грн., у жанрі критика і літературознавство – 5000 грн.

8. Підсумки конкурсу висвітлюються у пресі, по радіо і телебаченню.

 

Положення про обласну премію імені Дезидерія Задора

1. Обласна премія імені Дезидерія Задора – визначного композитора, педагога, фольклориста, громадсько-культурного діяча присуджується щорічно професійним митцям у композиторській, музикознавчій та концертно-виконавській діяльності, а саме:

1.1. Композитору:
- за кращі вокальні, хорові, вокально-інструментальні та інструментальні твори малих форм різних жанрів, цикли обробок народних пісень і мелодій, що отримали широке громадське визнання і високу фахову оцінку;
- за кращий музичний твір великої форми (симфонія, опера, кантата, концерт, соната та інші, що можуть бути прирівняні до вказаних форм), що отримав широке громадське визнання і високу фахову оцінку;

1.2. Музикознавцю:
- за високопрофесійні музикознавчі праці – статті, монографії, що мають науково-дослідницький, новаторський, історико-пошуковий характер, чітко визначений професійний підхід до обраної теми з поглибленим музикознавчим аналізом, не обмежуючись популяризаційно-журналістською трактовкою; широкою громадськістю та фахівцями визнано як вагомий внесок у збагачення мистецько-культурної спадщини краю;

1.3. Фольклористу:
- за дослідження в галузі етномузикології, збирання та наукове опрацювання музичного і пісенного фольклору, обрядовості Закарпаття;

1.4. Солісту, дуету, тріо:
- за високохудожню концертну програму, визнану широкою громадськістю як вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва краю;

1.5. Художньому колективу:
- за високохудожню концертну програму, високий рівень виконання, що широкою громадськістю та фахівцями визнано як вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва краю.

2. На здобуття премії імені Дезидерія Задора можуть висуватися концертні програми колективів мистецьких навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації в т.ч. студентських, які мають п’ятирічний стаж творчої діяльності, професійних художніх колективів, солістів, дуетів, тріо, які створені і показані протягом останніх 12 місяців, музичні твори великої та малої форм, цикли інструментальних, вокальних і хорових обробок, збірники обробок музичного та пісенного фольклору, музикознавчі роботи професійних композиторів і музикознавців, фольклористів, які написані та опубліковані протягом останніх двох років та стали відомі громадськості не пізніш як за два місяці до дати присудження премії – 20 грудня щороку.

3. Висунення концертних програм професійних виконавців, художніх колективів, твори професійних композиторів, музикознавців можуть здійснювати органи культури області, творчі спілки та асоціації, мистецькі заклади, громадсько – культурні організації, товариства шляхом попереднього обговорення їх художнього рівня в умовах широкої гласності.

4. Подання, характеристика доробку претендента на здобуття премії імені Дезидерія Задора, протокол засідання вищеназваних установ приймаються секретарем обласного комітету з присудження обласних премій в галузі літератури і мистецтва до 1 листопада поточного року за адресою: управління культури облдержадміністрації (м.Ужгород, пл.Народна,4).

У поданні зазначається:
- назви музичного, музикознавчого творів, концертних програм;
- прізвище, ім’я та по-батькові композитора, музикознавця, соліста, учасників дуету, тріо, керівника художнього колективу, термін написання творів, створення концертних програм, мотиви висунення творів і концертних програм на премію.

5. Особа, колектив, які стали лауреатом премії, можуть висуватися на здобуття премії повторно не раніше ніж через три роки.

6. Пропозиції про відібрані музичні і музикознавчі твори, концертні програми кандидатів на здобуття обласної премії імені Дезидерія Задора відбіркова конкурсна комісія подає обласному комітету з присудження премій до 20 листопада поточного року.

7. Обласний комітет з присудження премій у галузі літератури і мистецтва розглядає пропозиції відбіркової конкурсної комісії і після всебічного обговорення та за наявності не менше 2/3 його складу більшістю голосів шляхом таємного голосування приймає рішення про присудження премії.

8. Митцям, яким присуджена премія, присвоюється звання "Лауреат обласної премії імені Дезидерія Задора" із врученням диплома та грошової премії в розмірі: 5000 грн. – композитору за твір малої форми, музикознавцю, фольклористу, солісту-вокалісту, дуету, тріо; 8000 грн. – композитору за твір великої форми,12000 грн. – художньому колективу. 

 

Положення про обласну премію імені братів Євгена та Юрія-Августина Шерегіїв

1. Обласна премія братів Євгена та Юрія-Августина Шерегіїв – визначних організаторів театральної справи на Закарпатті присуджується один раз на рік професійним митцям в театральній і театрознавчій діяльності, а саме:

1.1. Режисерсько-постановочній групі (режисер, художник, композитор, балетмейстер) – за високохудожню постановку драматургічного твору, його актуальність, вплив на формування національної самосвідомості, широке громадське визнання і високопрофесійний фаховий рівень;

1.2. Актрисі, актору – за краще втілення художнього образу сценічного героя;

1.3. Актору – за краще втілення художнього образу сценічного героя;

1.4. Актору, актрисі за кращу акторську роботу у виставах для дітей;

1.5. Критику, театрознавцю – за написані театрознавчі праці або серії статей, в яких ґрунтовно аналізується життя і діяльність театральних діячів краю, глибоко аналітично висвітлюється творча діяльність театральних колективів та окремих театральних митців, дано змістовну фахову оцінку художнього рівня вистав і втілення сценічних образів. При цьому враховується широке визнання громадськістю даних творів та оцінка їх фахівцями.

2. На здобуття премії імені братів Євгена та Юрія-Августина Шерегіїв висуваються кращі сценічні твори (вистави), втілені професійними режисерсько-постановочними групами, кращі сценічні образи (ролі), зіграні професійними акторами, а також аналогічні літературні публікації, нариси, монографії та інші твори цього жанру літератури професійних мистецтвознавців, що стали відомі громадськості не пізніш як за два місяці до дати присудження премії – 20 грудня щороку.

3. Висунення сценічних творів, акторських ролей, театрознавчих праць на здобуття премії імені братів Євгена та Юрія-Августина Шерегіїв можуть проводити органи культури, творчі спілки та асоціації, мистецькі заклади, громадсько-культурні організації, товариства шляхом попереднього обговорення їх художнього рівня в умовах широкої гласності.

4. Подання, творча характеристика режисерсько-постановочних груп, акторів, критиків-театрознавців, творчі здобутки яких претендують на одержання зазначеної премії, протокол засідання колективу, організації, установи, творчого об’єднання та інших установ, що висувають твір, роль на здобуття премії, приймаються секретарем обласного комітету з присудження обласних премій в галузі літератури і мистецтва до 20 жовтня поточного року за адресою: управління культури облдержадміністрації (м.Ужгород, пл.Народна,4).

У поданні зазначається: назва сценічного твору, акторських ролей, театрознавчих праць, терміни їх постановки, втілення на сцені, видання; склад режисерсько-постановочної групи, прізвище, ім’я та по-батькові актора, актриси, мистецтвознавця; мотиви висунення твору, ролі, праці на здобуття премії імені братів Євгена та Юрія-Августина Шерегіїв.

При поданні відповідних документів в обов’язковому порядку подається текст твору (п’єса, сценічний варіант твору), визначаються можливі дати перегляду вистав, які висуваються на здобуття обласної премії.

5. Пропозиції про відібрані твори, ролі кандидатів на здобуття обласної премії імені братів Євгена та Юрія-Августина Шерегіїв відбіркова конкурсна комісія подає обласному комітету з присудження премій у галузі літератури і мистецтва до 20 листопада поточного року.

6. Обласний комітет з присудження премій у галузі літератури і мистецтва розглядає пропозиції, схвалені відбірковою конкурсною комісією з присудження обласної премії імені братів Євгена та Юрія-Августина Шерегіїв, і після всебічного обговорення та за наявності не менше 2/3 його складу, більшістю голосів, шляхом таємного голосування приймає рішення про присудження премії.

7. Митцям, яким присуджена премія, присвоюється звання "Лауреат обласної премії імені братів Євгена та Юрія-Августина Шерегіїв" із врученням диплома та грошової премії у сумі 12000 грн. – режисерсько-постановочній групі (кожному порівну), 5000 грн. – виконавцям чоловічої та жіночої ролей, за акторську роботу у виставах для дітей, 5000 грн. – критику-театрознавцю.

8. Підсумки конкурсу висвітлюються в пресі, по радіо і телебаченню.

Додаткова інформація